Műemléki helyreállítások tervezése

ALBERTIRSAI MŰVÉSZETEK HÁZA (VOLT ZSINAGÓGA) HELYREÁLLÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS

Megbízó: Albertirsa Város Önkormányzata
Tervező: BAUPLAN Kkt. 1046 Budapest, Sporttelep u. 29.

Felelős építésztervező: Varga István okl. építészmérnök
Építésztervező: Vargáné Kovács Gabriella okl. építészmérnök
Építésztervező: Andréka István okl. építészmérnök
Statikus tervező: Kovács Csaba okl. építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök
Gépésztervező: Temesvári László okl. gépészmérnök
Villamos tervező: Kelemen Ferenc okl. villamosmérnök
Kerttervező: Szűcs Ákos okl. táj- és kertépítészmérnök
Diagnosztika: Kelemen Miklós okl. építőmérnök, okl. vegyészmérnök
Diagnosztikai : Kürtös Zoltán okl. építőmérnök szigetelési szakmérnök
Faanyagvédelmi szakértő: Beretzky Albert, faanyagvédelmi szakértő, okl. vegyészmérnök
Tűzvédelmi szakértő: Székács András tűzvédelmi mérnök
Tudományos dokumentáció: Gúthy Mariann műemléki érték dokumentációs szakértő
Festőrestaurátor: Brutyó Mária festő-restaurátor művész
Kőrestaurátor: Tóth Kálmán szobrász-restaurátor
Farestaurátor: Kóbor Zsolt okl. restaurátor
Farestaurátor: Zágoni Péter okl. restaurátor

Irsán a zsidó hitközséget 1783-ban említik, ekkor már kisebb imaházuk is lehetett. Egyes források szerint 1807-1809-ben, más források szerint 1820-ban épült a ma már műemléki védelem alatt álló klasszicizáló késő barokk zsinagóga.

A II. világháború után, az 1950-es évektől a zsidó hitközség nem használta a zsinagógát, majd egy tollüzem bérelte az 1990-es évek elejéig, ezután a Magyar Fejlesztési Bank tulajdonába került, 2006-ban a Magyar Állam Albertirsa városának adományozta az épületet.

A zsinagóga az elmúlt 200 év alatt megtartotta eredeti formáját. Nagyobb átalakítások nem történtek. Az épületet az 1960-as évektől fogva több évtizedig használták tollüzemként, ekkor az összes helyiségben utólagos teknőszigetelés készült, amellyel a falazatokba szorították a talajból felszívódó nedvességet, évtizedekig rongálva azt.

Az épület körül nincs járda, a terület vízelvezetése nem megoldott. A falazatok külső oldaláról gyakorlatilag eltűnt, lefagyott a vakolat. A nyílászárók közül alig maradt eredeti, helyreállítható, a karzat balluszteres fakorlátja még helyreállítható. A nagyterem boltozatának díszítő festése restaurálható állapotban van.
Az téli imaterem feletti dongaboltozat jelentős mértékben megsüllyedt. A veszélyes helyzet elhárítására aládúcolták, festése nagyon rossz állapotban van.

A város vezetősége, a képviselő testület a tervezési megbízás idején úgy ítélte meg, hogy a helyreállítás során az épület alkalmas legyen különböző előadások, rendezvények, koncertek befogadására, képző-és iparművészeti kiállítások bemutatására. Az épület megnevezése 2007. 06. 04-től, mint Művészetek háza van a nyilvántartásban, de ezt a funkciót az épület állapota miatt nem tudja betölteni. A megvalósításhoz pályázati támogatásra van szükség.

Előző | Vissza | Következő