Mûemléki helyreállítások tervezése

ALBERTIRSAI MÛVÉSZETEK HÁZA (VOLT ZSINAGÓGA) HELYREÁLLÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS

Megbízó: Albertirsa Város Önkormányzata
Tervezõ: BAUPLAN Kkt. 1046 Budapest, Sporttelep u. 29.

Felelõs építésztervezõ: Varga István okl. építészmérnök
Építésztervezõ: Vargáné Kovács Gabriella okl. építészmérnök
Építésztervezõ: Andréka István okl. építészmérnök
Statikus tervezõ: Kovács Csaba okl. építõmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök
Gépésztervezõ: Temesvári László okl. gépészmérnök
Villamos tervezõ: Kelemen Ferenc okl. villamosmérnök
Kerttervezõ: Szûcs Ákos okl. táj- és kertépítészmérnök
Diagnosztika: Kelemen Miklós okl. építõmérnök, okl. vegyészmérnök
Diagnosztikai : Kürtös Zoltán okl. építõmérnök szigetelési szakmérnök
Faanyagvédelmi szakértõ: Beretzky Albert, faanyagvédelmi szakértõ, okl. vegyészmérnök
Tûzvédelmi szakértõ: Székács András tûzvédelmi mérnök
Tudományos dokumentáció: Gúthy Mariann mûemléki érték dokumentációs szakértõ
Festõrestaurátor: Brutyó Mária festõ-restaurátor mûvész
Kõrestaurátor: Tóth Kálmán szobrász-restaurátor
Farestaurátor: Kóbor Zsolt okl. restaurátor
Farestaurátor: Zágoni Péter okl. restaurátor

Irsán a zsidó hitközséget 1783-ban említik, ekkor már kisebb imaházuk is lehetett. Egyes források szerint 1807-1809-ben, más források szerint 1820-ban épült a ma már mûemléki védelem alatt álló klasszicizáló késõ barokk zsinagóga.

A II. világháború után, az 1950-es évektõl a zsidó hitközség nem használta a zsinagógát, majd egy tollüzem bérelte az 1990-es évek elejéig, ezután a Magyar Fejlesztési Bank tulajdonába került, 2006-ban a Magyar Állam Albertirsa városának adományozta az épületet.

A zsinagóga az elmúlt 200 év alatt megtartotta eredeti formáját. Nagyobb átalakítások nem történtek. Az épületet az 1960-as évektõl fogva több évtizedig használták tollüzemként, ekkor az összes helyiségben utólagos teknõszigetelés készült, amellyel a falazatokba szorították a talajból felszívódó nedvességet, évtizedekig rongálva azt.

Az épület körül nincs járda, a terület vízelvezetése nem megoldott. A falazatok külsõ oldaláról gyakorlatilag eltûnt, lefagyott a vakolat. A nyílászárók közül alig maradt eredeti, helyreállítható, a karzat balluszteres fakorlátja még helyreállítható. A nagyterem boltozatának díszítõ festése restaurálható állapotban van.
Az téli imaterem feletti dongaboltozat jelentõs mértékben megsüllyedt. A veszélyes helyzet elhárítására aládúcolták, festése nagyon rossz állapotban van.

A város vezetõsége, a képviselõ testület a tervezési megbízás idején úgy ítélte meg, hogy a helyreállítás során az épület alkalmas legyen különbözõ elõadások, rendezvények, koncertek befogadására, képzõ-és iparmûvészeti kiállítások bemutatására. Az épület megnevezése 2007. 06. 04-tõl, mint Mûvészetek háza van a nyilvántartásban, de ezt a funkciót az épület állapota miatt nem tudja betölteni. A megvalósításhoz pályázati támogatásra van szükség.

Előző | Vissza | Következő