Műemléki helyreállítások tervezése

Műemléki helyreállítás Evangélikus Kollégium épület homlokzat tervezése Rózsák tere Bp. VII. ker.

Megbízó:
Magyarországi Evangélikus Egyházak Budapesti Kollégiumai
Bp. VII. ker. Rózsák tere 1.

Tervezők:

Varga István okl. építészmérnök
műemlékvédelmi szakmérnök

V.Kovács Gabriella okl. építészmérnök
műemlékvédelmi szakmérnök

Pál Tamás felmérés, CAD tervezés

Építéstörténet

Az Országos Protestáns Árvaház építését az evangélikus egyház kezdeményezte, de a megvalósítást támogatta a református egyház is. Az egyemeletes, alápincézett épület 1877-ben készült el, részben magánadományok segítségével.

Az intézményt az Árvaházi Egyesület tartotta fenn 1952-ig, ekkor az épületet államosították, az árvaházat megszüntették. A hatvanas években történt homlokzat felújítás során az osztópárkány alatti vakolt kvádereket leverték, a sarok armírozásokat és a főhomlokzati epitáfiumokat levakolták.

Az udvari oldalon az épülettől idegen kialakítású garázs és kazánház készült. Később az eredetileg szabadonálló beépítést megváltoztatva, a telek méretét csökkentve, szervetlen hozzáépítés létesült az élelmiszeripari iskola felől.

A homlokzatok leírása

A homlokzatok tagolását elsősorban a "H" alaprajzú kialakítás határozza meg, mely a főhomlokzat és az udvari homlokzat esetében érvényesül. Az utcákkal párhuzamos oldalhomlokzatokat enyhe kiszökellésű középrizalit tagolja.

Erőteljes vízszintes tagolást jelent a gerendacsonk- és fogsor motívumokkal készített főpárkány és az architráv tagozatos, fogsor motívumos osztópárkány, valamint a hármas tagolású lábazat.

Az 1877- ben készített Klösz-féle fotón jól láthatók az arányos vakolatkváderezések és az emeleti sarkok armírozásai. Az kronosztikon kőfeliratait valószínűleg levakolták. A korabeli fotón a baloldali felirat középső sorában az "ÁRVAHÁZ" szó olvasható.

A főpárkány gerendacsonk sora, a fogsor motívumok, az emeleti ablakok szemöldökpárkányos, füles keretei, a főbejárat keretezése és a rusztikázott kváderezés együttesen "reneszánsz" jelleget adnak a korai eklektikus épületnek.

A jelenlegi állapot a szakszerűtlen beavatkozások illetve a felújítások elmaradása miatt teljes homlokzat helyreállítást igényel. Az 1934-es udvari felvételen már látható az alacsony mészkő lábazat feletti vakolt lábazat mállása.

A külső falak nedvesedése is hozzájárult a homlokzat lepusztulásához, ezért az elkövetkező felújítás csak a nedvesedés és sóterhelés csökkentésével valósítható meg. A tartós eredmény érdekében csak a korszerű felújító anyagok alkalmazása lehet eredményes.

Előző | Vissza | Következő