Kivitelezési munkáink

Bernecebaráti Római Katolikus Templom részleges helyreállítása

Megbízó: Római Katolikus Egyházközség, Bernecebaráti

Tervezõ:

Ligeti Stúdió Kft.
Ligeti Ferenc építészmérnök, felelõs tervezõ
Pap Ferenc okl. építõmérnök, statikus tervezõ
Lipowsky Rudolf okl. építõmérnök, alapozási szakmérnök, geotechnikai szakértõ

Kivitelezõ:

BAUPLAN Kkt.
Varga István okl. építészmérnök, felelõs mûszaki vezetõ
FMV-Épületek AM-01-3171/2011
Vargáné Kovács Gabriella
okl. építészmérnök FMV-Épületek AM-01-7025/2011

Alvállalkozó:
Csósza Béla Gépészeti Vállalkozó

KÖH területi felügyelõ:
Fehér Judit


Bernecebaráti Templom-hegyen, sánccal erõsített Árpád-kori földvár területén található a középkori Szûz Mária Mennybemenetele Római Katolikus Templom.

A régészeti föltárások szerint - már több mint 6000 évvel ezelõtt lakott hely volt, késöbb a X-XI. században jelentõs település alakult ki.

A templom építését a mûvészettörténészek a XII. század elejére teszik. Több átépítés után legjobban a barokk szentély õrizte meg az épület architektúráját.

A szentély keleti oldalán az ablak vonalában függõleges irányú repedés volt, többször javították, de ez újra megjelent.

A geotechnikai szakvélemény alapján, a szentély végén kövér agyagrétegre alapozták. A XIX. században épült támpillérek sem tudták megállítani a repedéseket, mert ezek is agyagra készültek.

A szentélyfalnak hiányzó húzó-és nyíró szilárdságát rozsdamentes acél abroncsokkal pótoltuk a további mozgás megállítására.

Előző | Vissza | Következő